Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FORZA GROUP ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 71, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 55134

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ